Tonda Metrographe Steel with a White Silver Dial

Tonda Metrographe Steel with a Black Dial

Tonda Metrographe Steel & Titanium Bracelet with a Black Dial

Tonda Metrographe Steel & Titanium Bracelet with a White Silver Dial

Parmigiani Fleurier